Start

Welkom op de SAKURA-website waarin tot uitdrukking komt, emoties, belevenissen, herinneringen, verdriet, vreugde etc, samengesmolten, voortkomend uit drie culturen, de Indonesische/Indische, Hollandse en Japanse. Ontstaan in een periode waarin gebeurtenissen niet voor herhaling vatbaar zijn, maar helaas nog steeds gebeuren. Alle narigheden uit een oorlog. Narigheden die de gehele mensdom bespaard zouden moeten blijven. Maar toch ondanks alles zijn wij trots op onszelf en onze hoop ligt in de toekomst. Het verleden mag niet vergeten worden, maar mag tevens geen belemmering zijn om met elkaar te zoeken naar vergeving en verzoening. Op deze wijze hopen wij een “steentje” bij te dragen voor een vergevingsgezinder toekomst. Dit kun je onder andere bereiken door kennis te hebben van de cultuur van de ander.

Sakura (kanji : 桜 of 櫻, hiragana : さくら, katakana : サクラ ) is de Japanse naam voor de kersenbomen Prunus serrulata (Prunus jamasakura), Prunus speciosa, Prunus ×yedoensis en hun bloesems. In het Nederlands gebruikt men de term kersenbloesem.


Eerdere agenda-punten: lees verder

.

.

5 april 2024: afgelopen week spraken Jan Pellegrino (Sakura) en Han Gieske (JIN) met Theo Boiten van Pelita over de toepassing van de AOR (en WUBO) inzake Japans Indische nakomelingen. Onze conclusie is dat het zin heeft hier weer serieus aandacht voor te vragen. In beginsel worden Japans Indische nakomelingen voor de AOR erkend, mits naast de erkenning als oorlogsslachtoffer ook een aanvraag wordt gedaan voor een uitkering en/of voorziening zoals vergoeding van hulp in de huishouding. Hun uitgangspositie van Japans Indische nakomelingen bracht in het algemeen een zware belasting met zich mee, onder meer door de omgeving waarin zij opgroeiden. Per individu zijn er uiteraard relevante verschillen bij een aanvraag in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen.
Verdere voorlichting is in voorbereiding.

30 juni 2023: het bestuur wil hierbij de leden attent maken op de mogelijkheid van Japanreizen. Sinds 1995 werkt de ambassade van Japan door middel van het Peace Exchange Programme aan verzoening tussen Japan en Nederlanders die de Tweede Wereldoorlog in Z.O. Azië aan den lijve hebben ondervonden. In de afgelopen 27 jaar hebben daaraan ongeveer 700 personen deelgenomen. De Ambassade van Japan beraadt zich nu op het organiseren van een zelfde soort dan wel volledig nieuw verzoeningsproject. Een adviescommissie wil daarom een peiling houden met betrekking tot interesse in een (al dan niet nieuw) verzoeningsproject. Heeft u de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië c.q, Z.O. Azië of Japan meegemaakt en heeft u nog behoefte aan of interesse in een verzoeningsproject georganiseerd door de Ambassade van Japan? Meer informatie is beschikbaar in het tijdschrift “Aanspraak van de Pensioen- en Uitkeringsraad” (https://www.svb.nl/nl/media/SVB_Aanspraak_Maart%202023.pdf), op bladzijde 9 staat een contactadres. Het al of niet doorgaan van een nieuw project hangt namelijk mede af van de belangstelling.
Het bestuur van Sakura wil eventuele gegadigden wel ondersteunen bij de aanvraag: daarvoor kan men contact opnemen met Rob Sipkens.(tel 0620368738, mail rob.sipkens@gmail.com).

3 oktober 2021: als aanvulling op het verhaal van Rob Sipkens van 29 juni 2020 het volgende: Elise Doll is een 3e generatie Indo die meer wil weten over haar familiegeschiedenis en het project POSTCAST heeft opgezet om via bepaalde thema’s verhalen over voornamelijk Indië in kaart te brengen. Zie voor meer informatie bij Spotify of Youtube:

29 juni 2020: De Indische moeder van Rob Sipkens (74) uit Veldhoven raakte ongewild zwanger van een Japanse politie-functionaris tijdens de oorlog in Nederlands-Indië. Na een lange en heftige identiteitscrisis wist hij in het reine te komen met zijn afkomst. Lees het hele verhaal dat onlangs bij Plusonline kon worden ingezien bij de berichten onderaan deze pagina….

Nieuws van eerder: lees verder

.

9 juli 2019: er is een begin gemaakt met een overzicht van documenten uit de “oude doos”. Deze informatie is “opgehaald” uit de website die op dat moment in gebruik was. Dit kan men zo ook zelf bekijken, maar dat is wel wat zoeken. Zie hier het overzicht op deze website nu.

.

Mogelijk interessante links naar andere websites: zie voor alle links hier. Enkele links zijn: Japanse evenementen, Shofukan, Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost (SOO)

.

Lief-en-leed van eerder: lees verder