Verslag bijeenkomst 4 november 2016

6 november 2016: het jaar 2016 is al bijna verleden tijd en de verzuchting dat de tijd snel gaat, zal menigeen wel eens hebben geslaakt. Tevens is er het besef dat er veel gepasseerd is bij jezelf, in de familiekring, bij vrienden en bekenden. Gelukkig veel plezierige zaken, maar ook gebeurtenissen die hard zijn aangekomen en wonden hebben veroorzaakt. Dit jaar zijn we niet vaak bij elkaar gekomen door allerlei redenen. Waarvan niet de minste is, dat het ouder worden een rol gaat spelen. Ook dat het duidelijk is dat wij elkaar, als lotgenoten, heel hard nodig hebben en daarom moeten we elkaar ook regelmatig zien te treffen en het hebben over leuke zaken en minder plezierige onderwerpen. Om die reden is het bestuur onlangs met de adviseurs en enkele andere betrokkenen bijeen geweest om Sakura met nieuw elan het komend jaar in te laten gaan. Een verslag van deze bijeenkomst kun je hieronder lezen.

Verslag en besluitenlijst van de bijeenkomst op 4 november 2017 ten huize van Molly en Ben Meijer.
Aanwezig : Claudine Meyer en Edward Lehmann (bestuursleden)
Rob Sipkens en John de Lizer (adviseurs )
Albert Lemmen (webbeheerder)
Molly, Julia en Ben Meyer (activiteiten, catering)
Joyce Komdeur, Max en Gerda Nagel, Olga van Heemskerk (geïnteresseerden/meedenkers)
Afwezig : Jan Pellegrino (verhuizing) Paulette van Geenen (vakantie)

Bij de opening van deze vergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van Hideko Gieske.
Als voorzitter van JIN heeft zij onmiskenbaar grote verdiensten gehad voor de goede zaak van alle Japans- Indische nakomelingen. Haar plotselinge overlijden is voor ieder van ons een grote schok, want wij verliezen in haar een lotgenote die veel heeft bijgedragen aan de herkenning en erkenning van onze groepering.

Eerste gesprekspunt: Toekomst Sakura- hoe willen we verder?
Uitgebreide discussie over het belang van uitbreiding/versterking bestuur. Noodzakelijk om de vele ontwikkelingen te kunnen volgen en taken op te kunnen pakken, o.a.: onderhouden onderlinge contacten-Indische Kwestie/IP-Oorlogswetten(AOR/WUBO aanvragen) en onderhouden van Japans netwerk in Nederland en Japan (Kamome-NJV-Dialoog-SOO). Voorzitter Silfraire van het I.P. zullen we laten weten achter hem te staan. Lotgenoten zien te vinden die nog tijd, energie en creativiteit hebben, die één van de vele taken op zich kan nemen.

Tweede gesprekspunt : Tweede generatie.
Zij zouden in de nabije toekomst taken moeten overnemen. Echter er zijn veel redenen die dat belemmeren: weinig tijd -druk met het opvoeden van de kinderen-werk-studie etc. Wel belangstelling voor een kortlopende activiteit. Wij ouderen moeten activiteiten initiëren en faciliteiten scheppen.
Olga van Heemskerk biedt zich aan om een brief op te stellen gericht aan de jongeren. Dit om de belangstelling te peilen, ideeën te inventariseren, initiatiefnemers te verkrijgen enz.

Derde gesprekspunt: Communicatie-Website en Facebook.
Albert wil graag panklare stukken/berichten die hij vervolgens kan publiceren. Daarvoor zijn personen nodig die voor het aanleveren en up to date houden daarvan zorgdragen. Claudine, Olga, Rob en Edward bieden zich aan.
Gezocht moet worden naar personen die een activiteit willen uitwerken zoals daar zijn: de jaarlijkse barbecue-themabijeenkomsten-algemeen en daarmee de communicatie in stand houden en verbeteren.

Vierde gesprekspunt: SOO.
De dames onder voorzitterschap van Kaori doen veel werk en hebben in de afgelopen periode drie families gevonden. Rob geeft aan dat het voor dames lastig is dat zij hun energie en tijd moeten verdelen tussen JIN- en Sakura lotgenoten. Op dit punt willen wij met JIN wel samenwerken als SOO dat ook kan regelen. Voorstel is de dames van SOO uit te nodigen voor de Nieuwjaarsreceptie en hen voor het voetlicht te halen.

Vijfde gespreksunt: Relatie JIN – SAKURA
In het verleden hebben gesprekken plaatsgevonden om te komen tot een nauwe samenwerking. Nu is regelmatig te horen dat Sakura die gesprekken heeft afgebroken en niet wil werken aan “éénwording.”
Duidelijk moet zijn dat Sakura welliswaar de gesprekken heeft afgebroken, maar ook gesteld heeft dat het op punten juist goed is om samen te werken. Wij zijn daar nog steeds toe bereidt. Nu hebben we veel energie nodig om Sakura levensvatbaar te houden en moet we respecteren dat JIN tijd nodig heeft om uit deze moeilijke tijd te geraken.

BESLUITENLIJST
1. Met nieuwe energie en elan werken aan de levensvatbaarheid van Sakura.
2. Zoeken versterking bestuur.
3. Werken aan betere communicatie achterban en betrokkenheid tweede generatie.
Werkafspraken met Albert verfijnen en regeling aanleveren stukjes/nieuws.
Olga zal brief maken om de tweede generatie te betrekken.
4. Dames SOO bedanken voor het vele verrichtte werk en gevonden familieleden.
Max zal SOO themadag voorbereiden
5. Vaststellen punten waarvoor het gewenst is met JIN samen te werken en deze aan JIN doorgeven.
6. Claudine zal Mike bellen om te vragen of hij nog als vertegenwoordiger wil optreden in het IP voor ons en JIN.
7. Nieuwjaarsbijeenkomst: zaterdag 21 januari in Didam. Torenstraat 10. Aanvang 13.00 uur Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Dit overleg wordt afgesloten met een heerlijke Indische rijsttafel, natuurlijk bereidt door Molly en haar rechterhand Julia.
Hartelijk dank Molly en Julia! Ook Ben hartelijk dank voor de gastvrijheid!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *