Tweede generatie naar ambassade

Beste ‘tweede generatie genoten’,

Afgelopen vrijdag, 30 november 2012, hebben wij (Babiche Sipkens, Arthur van Geenen, Hemco Murk en ondergetekende) samen met de twee voorzitters van Sakura (Rob Sipkens) en JIN (Silfraire Delhaye) een bezoek gebracht aan de Japanse ambassade. Het doel van dit bezoek was onder andere om ons als tweede generatie te presenteren aan de Japanse diplomaten en tegelijkertijd onze (motivatie)brieven voor de voortzetting van het exchange programma persoonlijk te overhandigen.

Na een korte voorbespreking in het Bel Air Den Haag (waar we met Rob en Silfraire even kort overlegd hebben hoe de sfeer is in de Japanse ambassade en hoe we onze motivatiebrieven het beste kunnen verwoorden), zijn wij met zijn zessen vertrokken richting de ambassade. Daar werden wij zeer vriendelijk en informeel (lees: ongedwongen) ontvangen door het ambassadepersoneel. Na ons ‘vergaapt’ te hebben aan het mooie oude gebouw, werden wij welkom geheten door de heer Nomura (functie: counsellor) en mevrouw Morita (derde secretaris).

Na een kort voorstelrondje hebben Silfraire en Rob een toelichting gegeven op ons bezoek. Vervolgens hebben Babiche, Hemco, Arthur en ik onze motivatiebrieven beknopt toegelicht en de (vertaalde) brieven met foto’s in een mooi boek overhandigd. De heer Nomura en mevrouw Morita hebben namen onze brieven meteen aandachtig door. Na onze persoonlijke toelichting, hebben wij samen met Rob en Silfriare nog benadrukt dat het ons als tweede generatie niet alleen gaat om een Japanreis. Het belang voor ons staat voorop het stokje van onze ouders in de toekomst over te nemen en de banden met Japan en onze generatiegenoten in Japan aan te halen. Dit hebben wij mede gedaan om te voorkomen dat de Japanse ambassade denkt dat het alleen maar om het bekostigen van een ‘snoepreisje’ gaat. Wij hebben beargumenteerd dat we (en vooral onze ouders) allemaal een afzonderlijk verhaal en geschiedenis hebben. In veel gevallen zijn de ervaringen in meer of minder mate schrijnend, maar er zijn ook zeker mooie verhalen. Wel speelt bij iedereen het gevoel te weinig van Japan te weten en graag kennis te maken met de Japanse cultuur, taal en de mensen. Dit mede om een deel van onze ‘eigen identiteit’ te ontdekken. We hebben benadrukt dat we vereerd zouden zijn als ook de tweede generatie via een exchange programma de kans krijgt Japan te bezoeken. Hierbij hebben we duidelijk aangegeven dat alleen echt betrokkenen de kans moeten krijgen in aanmerking te komen voor een exchange programma (in welke vorm dan ook). Dit betekent (vooralsnog) de mensen die een motivatiebrief hebben geschreven en betrokken zijn bij de vereniging JIN resp. Stichting Sakura (bijwonen en organiseren activiteiten, het schrijven van stukjes en het onderhouden van de noodzakelijke contacten).

Ons idee is dat de heer Nomura en mevrouw Morita zeer aandachtig hebben geluisterd naar onze verhalen. Er kwamen van hun kant ook meerdere vragen, waaruit we op kunnen maken dat ze open staan voor ons initiatief.

De heer Nomura sloot af met dat hij onder de indruk was van onze brieven en verhalen. Hij waardeerde het zeer dat wij de tijd hadden vrijgemaakt om ons verhaal te komen vertellen en zal de brieven overhandigen aan vertegenwoordigers van de Japanse regering. Wel gaf hij aan dat er dan voor ons een nieuw programma moet worden opgesteld. Eerst moet er nog goedkeuring komen voor een reis voor de eerste generatie in 2013. Onze verwachting is dan ook dat mochten er mogelijkheden zijn, dit niet voor 2015 zal plaatsvinden. De heer Nomura en mevrouw Morita staan echter open voor ons idee en gaan alle moeite doen om ondanks de huidige economische moeilijke tijd een exchange programma op te zetten binnen de (financiële) mogelijkheden.

Wij hopen jullie hiermee een goed beeld te hebben gegeven van de dag en houden jullie uiteraard op de hoogte van de vorderingen. Wellicht zijn jullie hierdoor ook extra gemotiveerd geraakt om elkaar beter te leren kennen.

Als jullie vragen en/of opmerkingen hebben, bel of mail ons gerust!

Groeten, uiteraard mede namens Babiche, Arthur en Hemco,

Robrecht van Eldik

 

PS. Binnenkort is de nieuwjaarsreceptie van Jin/Sakura. Wij hopen velen van jullie daar te zien. Wij hebben trouwens ook het idee opgevat om in februari/maart een bijeenkomst te organiseren voor alle betrokken tweede generatiegenoten. We denken aan iets cultureels (uiteraard Japans georiënteerd) en een borrel met eventueel een hapje. Als jullie ideeën en suggesties hebben, laat het ons weten! Het moet uiteraard een uitje worden waar zoveel mogelijk mensen bij willen en kunnen zijn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *