Verslag regiobijeenkomst Didam mei 2014

Verslag thema-bijeenkomst, zaterdag 10 mei 2014 te Didam.

Even na 13.00 uur kon dagvoorzitter Edward Lehmann, een twintigtal aanwezigen van harte welkom heten. Speciale gasten waren Yoko, Fumi en Aya met haar dochter. Ook aanwezig de rechterhanden van Molly; neef Anthony, man Ben en ster kokkin Julia.
Claudine had haar best gedaan om meer lotgenoten te betrekken, maar zoals we allen merken zijn er juist nu wij met pensioen zijn, veel zaken die ervoor zorgen dat we toch nog tijd tekort komen.
De film met de beladen titel: “ Het schuldgevoel dat je bestaat “ stond op het programma. De technische ondersteuning kwam van Jan.

Een film die in de beginjaren van JIN reeds was opgenomen en waar oud-bestuurslid Nanny Geressen samen met lotgenote Joan Gotz van de Vet te zien was, tijdens hun “ontdekkingsreis “door Indonesië vol met emotionele confrontaties. Voor de meesten onder ons een bijzondere film omdat het zo gevoelig aangaf, hoe moeilijk het was in die beginjaren, om het zoekproces naar je biologische Japanse vader te starten. Voor een aantal ook leuk om Nan weer te zien, zij het een paar jaar jonger.
In de nabespreking werd al snel de conclusie getrokken dat deze film echt de moeite waard is om in een groter gezelschap nog eens te vertonen en dan dieper in te gaan op de diverse boeiende aspecten daarin.
Molly en Hanna merkten op dat zij in die begintijd nog veel hadden te overwinnen. Nu viel het hen op dat de “nieuwe” lotgenoten het wat gemakkelijker hadden “ om uit de kast te komen” en meer hulp konden verwachten bij het zoeken naar hun vader en/of familie in Japan.
Dit werd beaamd want er is zonder twijfel heel veel goed werk verricht door de eerste bestuursleden van JIN. Des te schrijnender is het dat destijds zij het veld moesten ruimen en gelukkig de kracht vonden om Sakura op te richten.
Na de film vertelde Molly nog kort over haar ontmoeting in Indonesië met lotgenoot Rossi. Zij had met hem een kennismakingsgesprek. Wellicht kan hij vanuit zijn woonplaats Jakarta iets voor ons betekenen.
Molly had ook veel kooplui op de passar gelukkig gemaakt door prijzen in te kopen voor de traditionele loterij. Opnieuw opvallend veel “ handmade “ spulletjes.
Rob deed nog verslag over de ontwikkeling bij S.O.O. Heel veel dossiers moeten door de dames doorgenomen worden. Het verder onderzoeken van de informatie over de vader van Max Nagel is volop in gang gezet.
De afsluiting was zoals gewoonlijk weer met een lekkere maaltijd bereidt door Molly.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *