Opsporingen

Sinds begin 2012 kunnen de lotgenoten van Sakura (en JIN) ervoor kiezen om bij de zoekactie naar hun Japanse vaders gebruik te maken van de diensten van een nieuwe organisatie:

de Stichting voor Oorlogsgetroffenen in de Oost: met Japanse archieven en contacten (zie ook www.s-o-o.nl ).

De oprichters hebben een Japanse resp. een Japans-Duitse oorsprong. De dames wonen allemaal in Nederland.

Voordat ze naar Nederland kwam, was de voorzitter van SOO, mevr. Maekawa, universitair docent op een van de universiteiten te Tokyo. Zij is niet alleen als historica bijzonder goed op de hoogte van de 2e wereldoorlog in de Pacific, maar daarnaast is zij een expert op het gebied van Archieven. Ze is goed op de hoogte waar de verschillende documenten en archieven van de geallieerden uiteindelijk na de oorlog zijn terecht gekomen en opgeslagen. Daarnaast kan ze een netwerk van collega’s overal in de wereld worden benaderen. Met deze kennis en expertise is SOO in staat gerichter te zoeken naar bepaalde gegevens. Ieder van de 5 dames heeft uiteraard ook zelf nog een eigen netwerk in Japan. Kortom, wij kunnen gebruik maken van de diensten van een professioneel team met heel veel mogelijkheden.

Workshops

Het uitgangspunt voor de opsporingen nieuwe stijl is, dat elke zoekende verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen zoekactie. Weliswaar kan gebruik gemaakt worden van de diensten van SOO, echter wordt verwacht dat elke zoekende een deel van het zoekwerk ook zelf verricht, door bijvoorbeeld dossiers te raadplegen in de archieven van het Nationaal Archief of het NIOD. Voor diegenen die geen kennis of ervaring hiermee hadden zijn door SOO een aantal workshops gegeven om de mensen te laten zien hoe e.e.a. in het werk gaat.

Aanmeldingen

Indien een donateur van Sakura een afgesloten zoekactie zou willen heropenen of een nieuwe starten kan een aanvraag daartoe worden ingediend via Rob Sipkens (coördinator zoekacties bij Sakura).

Inmiddels hebben 14 Sakura donateurs de hulp ingeroepen van SOO, te weten:

Edward Lehman, Claudine Meijer, Nettie Ramos, Joyce K., Joke Stephan, Hanna C., Frans & Hans Havermans, Aneta Snell, John de Lizer, Fred A. en Rob Sipkens.

Mensenrechten advocaat

In de loop van 2012 zijn er nog andere nieuwe ontwikkelingen geweest. Toen ze in het voorjaar in Japan vertoefden hebben mevr. Maekawa en mevr. Tangena contacten gelegd met PNLSC een organisatie die zich inzet voor Japans – Filipijnse nakomelingen (dus vergelijkbaar met die van Sakura en JIN). PLNSC is al veel langer bezig met zoekacties naar Japanse vaders en heeft daarin heel veel kennis en ervaring opgedaan. Deze organisatie maakt o.a. gebruik van mensenrechten advocaten in Japan en is in Tokyo gevestigd. Er is inmiddels contact gelegd met dhr. Hieoyuki Kawai een heel bekende en ervaren mensenrechten advocaat. Met hem zijn inmiddels afspraken gemaakt om de zoekenden van Sakura en JIN te helpen bij hun zoekacties. Dit soort advocaten heeft toegang tot diverse archieven waaronder die van gemeenten en andere overheidsinstanties. Daardoor zijn ze in staat bepaalde informatie op te vragen en te vinden welke tot voor kort voor ons totaal niet mogelijk was.

Momenteel wordt door SOO een aanvraag voorbereid gericht aan het Ministry of Welfare in Japan. Namens verschillende zoekenden van Sakura en JIN zal deze aanvraag binnenkort door advocaat Kawai worden ingediend. Het Ministerie zal dan o.a. via scheepslijsten de gegevens proberen op te zoeken van de betreffende Japanse militairen die na de oorlog zijn teruggekeerd. Vooralsnog kan er door het Ministerie alleen worden gezocht indien zowel de voor- als achternaam van de betreffende Japanner bekend is. Uiteraard zijn we zeer benieuwd naar de resultaten.