Verslag 20-jarig jubileum maart 2015

21 MAART 2015 :   20 JARIG JUBILEUM STICHTING SAKURA

EEN FEEST VAN HERKENNING EN ERKENNING!

Het jubilerend bestuur van de stichting Sakura kon zo’n 100 aanwezigen van harte welkom heten: lotgenoten, familieleden, vrienden en vertegenwoordigers van diverse organisaties en natuurlijk de artiesten die het feest zouden opluisteren met muziek, zang en dans. De functie van de zieke ceremoniemeester Mike Gill werd overgenomen door gelegenheidsvoorzitter Edward Lehmann.


 

De intrinsieke betekenis van de woorden herkenning en erkenning werden in zijn openingswoord herhaaldelijk naar voren gebracht. Immers in de afgelopen 20 jaar is hard gewerkt om het gegeven van half Japans zijn binnen een Indische gemeenschap niet alleen bekend, maar juist ook erkend te krijgen. Er is veel moed nodig om als kind van een Indische moeder en een Japanse vader naar buiten te treden. De gesloten Indische gemeenschap met haar zo kenmerkende  “grote stilzwijgen”, heeft velen van ons diepe krassen bezorgd op de ziel.

Verenigd in de stichting Sakura vonden ontmoetingen plaats, waarin we konden luisteren naar elkaars verhalen, die weliswaar verschillend waren, maar met één rode draad: het gemis van een vader. Daarin werd de kracht gevonden om door te gaan met zoeken naar jezelf.

Bij een twintigjarig jubileum van een bloeiende stichting passen ook dankbetuigingen. 

  • De grote betekenis en liefdevolle inzet van Nan Gerritsen in het verleden en de onmisbare historische kennis en bindende kracht van Claudine Meyer in het heden. Sterke vrouwen die Sakura tot bloei hebben gemaakt en in bloei houden! Veel dank zijn we aan hen verschuldigd.
  • Speciale woorden van dank werden ook uitgesproken aan de dames van S.O.O. ( Stichting Oorlogsgetroffenen in de  Oost), die na het stoppen van onze onvergetelijke meneer Uchiyama, zijn zoekwerk naar vaders en familieleden in Japan hebben overgenomen. Ontzettende veel werk is het om uit de duizenden namen te zoeken naar vaders en familieleden. Kaori, Yukari, Yoko, Aya en Miyuki besteden daar vele uren aan en de resultaten kondigen zich aan. De persoon die in Nederland als spreekbuis van de heer Uchiyama vanaf het begin optrad, Yoko Huys, werd naar voren gehaald en in het bijzonder heel erg bedankt voor het vele werk dat zij, jarenlang, met zoveel liefde heeft uitgevoerd. Wat Yoko voor ons heeft betekend en nog steeds betekent, verdient meer dan een paar minuten. Er wordt toegezegd dat dit jaar nog een speciale bijeenkomst gehouden zal worden, waarin haar grote betekenis voor Sakura tot uiting gebracht zal worden.
  • Oud-voorzitter Rob Sipkens, die vorig jaar deze functie reeds had neergelegd, maar nog wel zeer actief is adviseur voor Sakura, werd alsnog hartelijk bedankt voor zijn grote inzet.
  • Dankwoorden ook aan Molly Meijer, de stille kracht achter de schermen en aan haar rechterhand Julia. Veel waardering was er ook voor de kookkunsten van Paulina, met een maaltijd net iets anders gekruid als die bij je moeder, maar met evenveel liefde.
  • Hideko Gieske, voorzitster van JIN, werd speciaal bedankt voor haar aanwezigheid.

Het programma was veelzijdig en van grote klasse. Een optreden van Makiko Goto die in veel grote zalen in wereldsteden toehoorders heeft geraakt met haar virtuoze klanken op de Koto. Een geweldige Indonesische uitvoering van Michiko Sanches, dochter van Namiko. Het ontwapenende optreden van Siloam, een groep van maar liefst 8 beeldschone dames in schitterende sarongs, met bekende heimwee oproepende liedjes uit de gordel van smaragd. De band Chard met lotgenoot Albert Prehn verzorgde op welhaast professionele wijze de muzikale ondersteuning, waar met name dames hun danskunsten vertoonden. Tussen de bedrijven door lieten ook onze Aneta en Bon Snell horen en zien dat zij het zingen nog lang niet verleerd waren.

Aan het eind kon een ieder zich vinden in de metafoor, eerder uitgesproken, dat de Stichting Sakura na 20 jaar nog steeds in volle bloei staat dankzij de onderlinge liefdevolle verhoudingen: hèt middel om de Stichting Sakura, net als de vele Sakura bomen op de Mount Yoshino Yama bij de stad Nara, vitaal en bloeiend te houden en zo te blijven streven naar HERKENNING en ERKENNING.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *