Snelbrief 2002

Spijkenisse, 8 juni 2002.

SNELBRIEF
Beste mensen,

Met deze snelbrief willen wij jullie op de hoogte brengen van de activiteiten  die wij het 1e halfjaar 2002 hebben ondernomen en de planning van de komende maanden. Het één en ander staat ook in het mini bulletin van mei 2002.

12 januari.
Nieuwjaarsfeest samen met Kamome (Japanse vrouwenvereniging) in het Go Centrum te Amstelveen. We hebben Japanse nieuwjaarsspelletjes gedaan, Japanse en Indonesische liedjes gezongen en natuurlijk gesmuld van al het lekkers wat we zelf hadden meegenomen. Ook voor de loterij nam iedereen een kleinigheidje mee. Het was gezellig en  vriendschapsbanden zijn verstevigd; kortom: voor herhaling vatbaar!

8 maart: Op het Forum overleg (organisatie actiegroep Djembatan) in het ICC te Zoetermeer heeft Jan Pellegrino de INOG en Sakura vertegenwoordigd. Jan stelde voor om een deel van de Collectieve Doelen te verdelen onder de Naoorlogse Generatie nu zij niet in aanmerking komen voor Het Gebaar, ondanks een groot deel van hen ook de Bersiap en de zogenaamde ‘kille ontvangst’ heeft meegemaakt. De ICODO en zusterorganisatie bijeenkomsten worden door Jan bezocht.

Maart/April: Hebben Nan Gerressen, Olga Douwes en Yoko Huijs een reisje naar Japan gemaakt.

17 april (‘s ochtends): Bijeenkomst IP (Indisch Platform) in Den Haag. Informatie over doelstellingen en aktiviteiten van IP. Aanwezig waren o.a. Stg.Budi Santoso, Stg. Buitenlandse Pensioenbelangen, Stg. Tong-Tong, IWI, IFA en Stg. Belangenbehartiging INOG. Meer inforamtie over contacten met IP volgt. (Jan en/of Claudine) ‘s middags: Cherry Blossom Festival in Amstelveen. Bezoek aan de Japanse (Kersenbloesem) tuin in Amstelveen. Organisatie: Ned.Japanse Vereniging, Gemeente Amstelveen, JCC, en de Japanese Women Club die de Sakurabomen hebben geschonken.
Vertegenwoordiging: Claudine en Ben Meijer.

4 mei Dodenherdenking in Amsterdam. Han en Mary Dehne waren namens Sakura aanwezig bij de herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk en de kranslegging op de Dam.

11 mei.
Bijeenkomst ten huize van fam.Gerressen in Zevenaar. Reisverslag van Nan, Olga en Yoko. Zoals jullie reeds weten gaan dit  jaar 3 Sakura mensen op uitnodiging van de Japanse regering samen met de EKNJ (Ex Krijgsgevangenen in Japan) naar Japan. Het zijn: Mary Dehne, Susan van Ginkel en Max Margés. De voorbereidingen zijn in volle gang.
De bijeenkomst was ouderwets gezellig, het was een tijd geleden dat we zoveel ‘lotgenoten’ bij elkaar zagen. Ook verwelkomden wij ‘nieuwe’ lotgenoten: Joke en Ron uit Spijkenisse en Bob, een broer van Tino. Max straalde helemaal; zijn Japanse halfbroer en familie waren in Amsterdam en hun kinderen hebben met elkaar kennis gemaakt. Jan showde de kimono die de dames voor hem uit Japan hadden mee gebracht. Een huisje vol, het eten was lekker en de sake van Hiroko Rozendal smaakte goed.

18,19,20 mei (Pinksteren) stond Sakura op de Pasar Malam in Den Helder, dankzij Han en Mary (bestuur OVTV ).Nan en Piet, Richard en Silvi, Rudy, Susan, Anyda, Ben en Claudine hielden bij tourbeurt de wacht.

13 juni. Amsterdam
Seminar ‘The historical Research Program Japan and the Netherlands in Retrospect.
Georganiseerd door het NIOD. Afvaardiging Sakura: nog niet bekend.

29 juni (uitnodiging)
5e conferentie georganiseerd door het Comité Dialoog Nederland Japan. Initiatiefnemer is Prof. T. Muraoka. Nan en Yoko zullen vertellen hoe zij hun Japanreis hebben ervaren.
Adres: Ontmoetingscentrum De Schakel te Nijkerk. Entrée 7,50 Euro p.p en wanneer u aan de lunch wil deelnemen komt daar nog eens 12,50 Euro bij, te voldoen bij aankomst. De voertaal zal over het algemeen  Engels zijn, zonodig wordt er simultaan vertaald.  Zie verder bijgesloten programma. Aanmelden bij mw. A. Lindeyer-van der Baan,
Delftweg 282, 3046 ND Rotterdam  tel/fax 010-4713707. 

14 juli. Sakura vergadering en huiselijke bijeenkomst, in Zevenaar.

15 Augustus : Herdenking Burger-oorlogsslachtoffers in Roermond georganiseerd door KJBB. Vertegenwoordigers van Sakura: Max Margés en Emil Peeters.

30 november: 4e Jaarfeest Stg. Kota Paku (Spijkenisse). Met Second Chance en Lonny en Sandra. Sakura eventueel met kraampje aanwezig op de Pasar Mini.
Laaste nieuwtjes: deze zomer gaat Anyda van Ginkel, dochter van Susan, 5 weken naar Japan.
Ze neemt deel aan een uitwisseling programma van YFU (Youth for Understanding). Anyda van harte gefeliciteerd ! Alles over YFU staat op de website: www.yfu.nl/yfu.htm. Adres:
Herenweg 115C, 3645 ZJ Vinkeveen. Tel.0297-262156. email: info@yfu.nl
Han Dehne heeft een heupoperatie ondergaan. We wensen hem (en Mary) veel sterkte met de revalidatie. Wilt u hem een kaart sturen: Visstr.61, 1781 CM Den Haag.
Ideetjes/suggesties voor Sakura bijeenkomsten en/of nieuwe plannen zijn van harte welkom. Bel of schrijf ons a.u.b.

Tot ziens en hartelijk gegroet door,
het Sakura team: Claudine, Emil, Nan en Richard
Secretariaat:
Aldebaranstraat 13
3204 AB Spijkenisse
tel. 0181 – 697663 (nieuw!)