Onverwacht Japans bezoek

Klooster Wittem, 4 november 2001.


De Japanse kardinaal Peter Shirayanagi uit Tokio bracht gisteren, zaterdag 3 november, een onverwacht bezoek aan Pastor Herman Peters in Klooster Wittem. In zijn gezelschap bevonden zich 9 Japanse vrouwelijke religieuzen, priester­pastor Vianney Sueaki Hamaguchi en de Japanse journalist dr. Shingo Andreas Yoshida, allen werkzaam in de Japanse gemeenschap van Duitsland.

Kardinaal Shirayanagi informeerde Pastor Peters over een conferentie van religieuze leiders van verschillende godsdiensten uit Zuid-Oost Azië en de Verenigde Staten van Amerika die onlangs werd gehouden in New York ná de terroristische aanslagen in Amerika en bij het begin van de oorlog tegen de Taliban in Afghanistan; zowel moslims als christenen spraken zich uit dat oorlog en geweld niet de oplossing zijn maar in een diepgaande dialoog zoeken naar wegen tot vrede en verzoening.

Pastor Herman Peters bracht verslag uit van de resultaten van drie jaar onderzoek door de Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO) naar de wijze waarop Nederland ná de oorlog is omgegaan met de verschillende groeperingen van oorlogsgetroffenen en —slachtoffers; in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ontving premier Wim Kok uit handen van historicus Martin Bossenbroek de boeken “Meelstroom” en “Mensenheugenis”. Kardinaal Shirayanagi toonde daarvoor grote belangstelling omdat het lot van de oorlogsslachtoffers, vooral voor hen die het slachtoffer werden van de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands-Indië, hem zeer ter harte gaan. In de maand mei van dit jaar bezocht Shirayanagi de Conferentie Justice and Peace op Kasteel Wittem; de aanwezige bisschop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz, noemde Shirayanagi toen — in het voetspoor van de apostel Paulus — ambassadeur van verzoening bij uitstek.
Ook werd de Japanse kardinaal geïnformeerd over de actuele situatie rond de redenen van het terugtreden van George Makatita bij het overleg tussen de Nederlandse overheid, met name minister van Boxtel, en de Vrije Molukse Jongeren. De komende week brengt kardinaal Shirayanagi opnieuw een bezoek aan Rome voor overleg in het Vaticaan om wereldwijd te zoeken om de dialoog tussen moslims en christenen meer concreet gestalte te geven.

Klooster Wittem.
Emailadres pastor Herman Peters: hermanpeters@planet.nl