Bezoek kardinaal Shirayanagi

Komst kardinaal Shirayanagi, father Francis Fukamizu en fam. Ito.  
De ontmoeting met de kardinaal zal plaatvinden op 18/19 en 20 mei 2001.
Op kasteel te Wittem en Klooster Redemptoristen

                              Uitnodiging

Pastor drs. Herman Peters en het bestuur van Stichting Sakura nodigen u  uit voor de congres en ontmoetingsdagen op 18, 19 en 20 mei 2001.

In Kasteel Wittem en klooster Redemptoristen te Wittem.

(zie routebeschrijving)

Het thema is: zie hierna de informatiefolder

                                                  Hoogachtend,

Pastor drs. Herman Peters                                   Bestuur Stichting                                                                                     Sakura  

       Aanmelding voor de congres en ontmoetingsdagen op:

18  en 19 mei 2001

    Wij vragen een bijdrage van u van f 25,– per dag voor de dagen 18 en 19 mei 2001.

Hierin is in begrepen :

18 mei 2001 : Lunch/koffie/thee bij aankomst.

19 mei 2001 :  Koffie/thee en Indonesische maaltijd in de avond.

  • Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
  • De bijdrage is een all-in prijs en er kan geen reductie verleend worden bij kortere deelname van  een dagprogramma.

Wij verzoeken u, door middel van onderstaand strookje, zich aan te melden vőőr 30 april 2001 en de bijdrage vőőr 7 mei 2001 over te maken op onderstaande bank/girorekening van de Stichting Sakura

Strookje sturen naar:
Secretariaat : Aldebaranstraat 13, 3204 AB , Spijkenisse.
Of per  email : ttc.sakura@wolmail.nl   of    postbus@stichting-sakura.nl
Voor meer informatie en of opmerkingen bezoek onze website:   www.stichting-sakura.nl.
Bedrag dient overgemaakt te zijn voor 7 mei 2001 op onze  bank/girorekening (zie onderaan)

         Informatie-folder


          
BEZOEK  JAPANSE KARDINAAL AAN NEDERLAND
Kardinaal Peter Shirayanagi brengt van 14 tot en met 21 mei a.s. opnieuw ‘n officieel bezoek aan Nederland in het kader van gerechtigheid, vrede en verzoening. Het is een vervolg op het indrukwekkende bezoek van augustus 1997 waarbij hij zich openlijk verontschuldigde voor de oorlogsmisdaden door de Japanse natie begaan tegenover de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederiands-Indie.

Shirayanagi heeft meer dan eens gepleit voor openheid in het Japans onderwijssysteem waar de jonge generatie slachtoffer is geworden van geschiedvervalsing met betrekking to de rol van Japan in de tweede wereldoorlog.
‘n Vurig pleitbezorgster vond de kardinaal in Noriko Ito uit Yokohama, zij is van de naoorlogse generatie en werkzaam in het Japanse onderwijs. Noriko Ito zal in mei deel uit maken van de delegatie uit Japanse en de ontwikkelingen schetsen die nu plaatsvinden in het Japanse onderwijs betreffende het Japanse oorlogsverleden.
Het bezoek van kardinaal Shirayanagi staat  vooral in het teken van de toekomst, nl, elkaar  te inspireren en ondersteunen in het proces van gerechtigheid, vrede en verzoening.
De “toekomst” is voor de organisatoren een belangrijk, zo niet het  belangrijkste uitgangspunt. Hierbij zeggen wij niet dat het verleden vergeten moet worden.
Met enorm veel begrip en medegevoelens voor dat gene wat in het verleden is gebeurd, willen wij ons richten op de toekomst. Een toekomst waarin onze kinderen en medemensen verder moeten leven.
Hopelijk met zo min mogelijk geweld door onze medemensen zelf aangedaan.

De gastsprekers worden gevraagd om hun visie te geven over de toekomst, uitgaande van wat de geschiedenis ons misschien heeft geleerd.

Om het vorenstaande met elkaar van gedachten te wisselen bieden de organisatoren u het volgende programma aan (- zie blz 4-wijzigingen voorbehouden).
De organisatoren zijn : Pastor drs. Herman Peters,  priester van het bisdom Groningen; van 1981 tot 1984 pastor te Sneek,
van 1984 tot 1994 pastor te Dokkum en Bergum. Vanaf 1984 betrokken bij het proces van gerechtigheid, vrede en verzoening Japan-Nederland. Thans woonachtig in Klooster Wittem.

Programma ( wijzigingen voorbehouden)

Vrijdag (18-05-2001).
1100   Ontvangst
11.30 11.40 Welkomstwoord, voorzitter Stichting Sakura
11.40 12.00 Toespraak door Kardinaal Shirayanagi
12.00 12.45 Dialoog
12.45 13.00 Muziek (De heer Hirokawa)
     
13.00 14.15 Lunch
     
14.15 14.30 Toespraak door een vertegenwoordiger  van de Japanse Ambassade
14.30 14.45 Muziek
14.45 15.00 Toespraak door Mevrouw Noriko Ito
15.00 15.30 Pauze
15.30 16.00 Dialoog (eventueel gastsprekers)
16.00 16.50 Informeel
16.50 17.00 Afscheidswoord voorzitter Stichting Sakura
Zaterdag (19-05-2001).
13.00   Ontvangst
13.30 13.40 Welkomst woord Voorzitter Stichting Sakura,
13.40 14.00 Toespraak Kardinaal Shirayanagi
13.55 14.10 Indonesische dans
     
14.10 14.30 Pauze/koffie/thee.
     
14.30 14.45 Toespraak mevrouw Noriko Ito
14.45 15.00  Dialoog
Naar een andere locatie (Klooster Wittem)
15.30 19.00 Muziek/dans/informeel/diner, Indonesische rijsttafel.
  Zondag (20-05-2001).
09.30 Eucharistieviering