Lief en leed

4 oktober 2016: namens het bestuur en adviseurs van onze Stichting willen wij een ieder laten weten dat dinsdag 4 oktober plotseling is overleden Hideko Erentreich. Wij allen kennen haar als de bevlogen en inspirerende voorzitter van de vereniging JIN.
Waar zij kon heeft zij vele jaren  de belangen van ons, Indisch-Japanse nakomelingen, naar voren gebracht en verdedigd. Haar overlijden kwam heel snel nadat acute leukemie bij Hideko was geconstateerd. Voor nu gaan onze gedachten uit naar Han, zoon Arnoud en de kleinkinderen.

Claudine Meyer, Edward Lehmann.
Rob Sipkens, Jan Pellegrino, John de Lizer.

31 mei 2015: Op 22 mei is overleden Anton Stephan, echtgenoot van Joke.

20 december: Mary Dehne is gevallen en heeft wat ribben gebroken. Misschien via Sakura (info@stichting-sakura.nl) een kaartje sturen?

19 december 2013: Claudine Meijer bedankt allen voor de warme belangstelling ivm het overlijden van Ben:  zie hier