Doelstelling

1 Het fungeren als contactorgaan:
      a voor nakomelingen van Japanse vaders en Indische (of Hollandse) moeders, geboren tussen 1940-1948
      b voor de direct belanghebbenden van deze nakomelingen zoals hun partners, moeders, kinderen, vrienden en derden
      c voor officiĆ«le instanties die op welke wijze dan ook zich verbonden voelen met deze nakomelingen
2 Het bevorderen van de eigen identiteit en deze zo optimaal mogelijk te onderkennen
3 Als vraagbaak en verwijzingsorgaan te fungeren voor deze nakomelingen en de belangstellenden
4 Het bevorderen van onderlinge saamhorigheid
5 Het advies geven en data doorgeven van diegenen die op zoek zijn naar de achtergronden van hun verleden
6 Het bevorderen van kennis, inzicht en begrip op het gebied van zowel de Japanse, Indische als Hollandse cultuur.
Taken
1 Het houden van bijeenkomsten, zowel voor het sociale contact als in het kader van het geven van voorlichting
2 Het ondersteunen bij het zoeken van biologische vaders in Japan
3 Het organiseren van verwerkingsreizen voor lotgenoten naar Japan
4 Het onderhouden van contact met aanverwante organisaties, zoals het Indisch Platform