Het leven gaat door

“Het leven gaat door” door Pakhan

“Het leven gaat door” is de versmelting van “Ik ben anders, een kind van de vijand” en “Spoorloos… of toch niet?”, door de schrijver, Pakhan, aangevuld en geactualiseerd. Hoofdpersoon in deze biografie is de echtgenote van Pakhan. Als puber werd zij keihard geconfronteerd met een andere kant van het leven. Tijdens een uitstapje onthulde een oom dat haar vader haar vader niet was. ‘Je echte vader is een Japanner,’ vertelde hij. Ze geloofde er niets van en deed er in het begin zelfs lacherig over. Dat kon toch helemaal nier waar zijn, want Japan was er de schuld van dat zij met haar familie in Nederland terecht was gekomen…
Pakhan: ‘Niet weten waar je afkomst is, of het slechts gedeeltelijk weten, berekent dat je jezelf maar voor een deel kent. Daarom hen ik ervan overtuigd geraakt dat dit boekje geschreven moest worden. Vooral toen mij duidelijk werd dat over deze groep van oorlogs­kinderen, oorlogs­slachtoffers in vele gevallen, nauwelijks iets is gepubliceerd. Met dit boekje wil ik deze onzichtbare en verzwegen groep mensen een gezicht geven.’
Prof. Dr. Takamitsu Muraoka: U, als leden van de Stichting Sakura, hebt een dubbele dosis van ellende meegemaakt: ten eerste doordat Japanse soldaten die u verwekten, na het einde van de oorlog besloten om hun vaderlijke plichten na te laten, en van u wezen maakten. Ten tweede, doordat u na uw komst bent geconfron­teerd met discriminatie, minachting en onverschillig­heid van derden.

ISBN 978 90 8548 1669